Open vision bar

Region Championships

12th Region Championships

1999 - Pom & Grand Champions

2000 - Small Pom & Overall Champions 

2001 - Pom & Grand Champions

2002- Pom & Grand Champions

2004 - Hip-Hop 

13th Region Championships

2006

2011

2012 - Jazz, Hip-Hop, & Pom Champions

2013 - Grand Champions

2016 - Hip-Hop & Jazz Champions